Privacy

privacy policy

privacy statement

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijk:

FlowFood b.v.
Brassersplein 14
2612 CT DELFT

015 251 28 99

De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming van FlowFood is bereikbaar op bovenstaand adres of via info@flowfood.nl 

 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het type en het doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website flowfood.nl bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

• IP-adres van de aanvragende computer,
• Datum en tijd van toegang,
• Naam en URL van het geopende bestand,
• Website van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL),
• Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Garantie van een vlotte verbinding met de website,
• Garantie van comfortabel gebruik van onze website,
• Evaluatie van de systeemveiligheid en stabiliteit en
• voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u persoonlijk te trekken. Daarnaast gebruiken wij cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de paragrafen 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 lid a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is het opgeven van een e-mailadres voldoende. U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw afmeldverzoek op elk moment per e-mail naar info@flowfood.nl sturen.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten wie het verzoek heeft verzonden en om het te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen, vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld.

 
 

3. Overdracht van gegevens

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

• u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in
overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, • openbaarmaking noodzakelijk is in overeenstemming met artikel en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang heeft om uw gegevens niet vrij te geven,
• in het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 lid c AVG, en
• dit wettelijk is toegestaan en vereist volgens artikel 6 lid 1 lid 1 lid 1 punt b AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u.

 
 

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan uw apparaat aan en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die in verband staat met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk op de hoogte zijn van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze website verlaat.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, herkent deze automatisch dat u ons al eens hebt bezocht en welke invoer en instellingen u heeft gedaan, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie paragraaf 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je ons al eens hebt bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u cookies echter volledig uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

 
 

5. Analysetools

a) Trackingtools

De onderstaande en door ons gebruikte tracking maatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lid 1. Met de gebruikte tracking maatregelen willen we zorgen voor een op de behoeften afgestemd ontwerp en een continue optimalisatie van onze website. Anderzijds gebruiken we tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde verordening.

De respectieve gegevens verwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tracking tools.

b) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ( https://www.google.de/intl/de/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals:

• Browsertype/-versie,
• Gebruikt besturingssysteem,
• Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
• Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
• Tijdstip van het serververzoek,

worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browser software dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verzameld die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door een browser-add-on te downloaden en te installeren ( https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ).

c) Google Adwords-conversies bijhouden

We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze website te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie paragraaf 4) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het tracking proces, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browser instelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Informatie over gegevensbescherming van Google over het bijhouden van conversies vindt u hier ( https://services.google.com/sitestats/de.html ).